keskiviikko 23. elokuuta 2017

Typografian peruskäsitteitä

TYPOGRAFIA: on tekstin ja kirjainten asettelua, jonka tarkoituksena on helpottaa viestin perillemenoa antamalla tekstille oikeanlainen visuaalinen muoto.
Typografiaan kuuluu muun muassa kirjasintyypin valinnat, kirjainkoko, tekstin väri, rivin pituus ja tasaus, riviväli, orpo- ja leskirivit, sanavälit, merkkivälit, palstavälit, sisennykset, otsikointityyli, anfangit (suurikokoinen alkukirjain) ja tekstin korostukset. 
Myös typografisen merkistön käyttö (kuten oikeanlaisten numerojen ja murtolukujen, ligatuurien, lainausmerkkien tai viivojen valitseminen) kuuluu typografiaan.

KIRJAINTYYPPI = KIRJAINPERHE (esim. Arial) 

-> FONTTI = leikkaus (esim. Arial Narrow)
lihavuus (bold)
kursivointi (italic)

KIRJAINVÄLISTYS: METRIC KERNING TAI OPTICAL KERNING

TAITTO: tekstien asettelua pinnalle (tekstit ovat kirjoitusta, kuvia ja muita graafisia elementtejä)

Taitto tarkoittaa toimituksellisen tekstin ja visuaalisten elementtien sommittelua visuaalisesti mielenkiintoiseen ja luettavaan muotoon. Taiton tekee taittaja. Taitto tehdään julkaisuohjelmilla, kuten Adobe InDesign tai QuarkXPress.
Taiton perusyksikkö on sivu, joka muodostaa parina aukeaman. Sivu jakautuu edelleen palstoihin jne. Taittoa käytetään muun muassa kirjoissa, esitteissä, lehdissä, tuoteluetteloissa ja internetsivuilla. Jokainen näistä taitetaan hieman eri tavoin. Taittamiseen vaikuttavat kohderyhmä, käyttötarkoitus, käytettävissä olevat resurssit, aikataulu, tuotteen asema ja tavoitteet.


(lainaukset: wikipedia 26.9.2013)

tiistai 22. elokuuta 2017

ONNI - kiinalainen kirjoitusmerkki väriharjoituksena
Tekstin ja taustan väri vaikuttavat toisiinsa ja siten myös luettavuuteen.
Huonoilla värivalinnoilla teksti muuttuu lukukelvottomaksi.
Oikein valituilla väreillä teksti voi olla visuaalisesti
mielenkiintoinen ja samalla helposti luettava.
Ärsyttäviä tai vaikeasti tulkittavia yhdistelmiä voi käyttää,
jos niillä haluaa herättää huomiota.
Leipäteksti on kuitenkin hyvä tehdä helposti luettavaksi.

Tässä pari linkkiä väriopin perusteisiin:

Goethen värikolmio

Johannes Ittenin 12-osainen väriympyrä

Murrettuja värisävyjä kannattaa myös harjoitella: 


Tehtävät:

0. Musta merkki valkoisella taustalla

1. Valöörit eli tummuusasteet lähellä toisiaan

2. Vastaväriparit eli kontrastit (komplementtivärit):
                      sininen-oranssi, punainen-vihreä, keltainen-violetti

3. Kulööri eli kylmyys-lämpimyys -vaikutelma, löytyvät väriympyrän vastakkaisilta puolilta

4. Lähivärit löytyvät väriympyrän toiselta puoliskolta läheltä toisiaan